Saga Natursåpe

UndertittelEtter lang betenkningstid har vi nå bestemt oss for å slutte - dessverre !
I dag har vi satt siste porsjon såper til modning...15 fantastiske år er straks over!

Det har vært en eventyrlig reise, langt over det vi har kunnet drømme om. Fra å lage såpe til eget og venners bruk, utviklet det seg fort videre.


Det ligger nå 376 såper til salgs.


Det som evt. er igjen blir solgt på julemesse, på Torp julemarked, lørdag 7 desember